REJESTRACJA ON-LINE

Z myślą o naszych Pacjentach uruchomiliśmy system rejestracji on-line na wizyty lekarskie. Teraz umawianie wizyt jest jeszcze łatwiejsze.

Nowy system rejestracji on-line to:

- Proste i intuicyjne umawianie oraz odwoływanie wizyt

- Podgląd historii wizyt oraz wizyt zaplanowanych

- SMS-owe potwierdzenie i przypomnienie o umówionych wizytach w wybranych poradniach Polmedic:
alergologiczna, chriurgii ogólnej, urazowo-ortopedyczna, dermatologiczna, endokrynologiczna, otolaryngologiczna, urologiczna, lekarza rodzinnego

WYBIERZ PLACÓWKĘ POLMEDIC, ŻEBY UMÓWIĆ SIĘ NA WIZYTĘ:

Mazowieckiego 7 (dawniej Domagalskiego 7) 

Osiedlowa 9

Okulickiego 76

Okulickiego 74

Toruńska 1

 

 _______________________________________________________________________________________________________________

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POLMEDIC Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Mazowieckiego 7K, 26-600 Radom, (dalej „POLMEDIC”).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez POLMEDIC w celu udzielania świadczeń zdrowotnych. POLMEDIC przetwarza Państwa dane osobowe, w celu realizacji świadczenia, na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.  Brak podania danych może skutkować nieudzieleniem świadczenia zdrowotnego.
Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana  dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie (art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2, 3 i 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Pani/Pana skutki prawne.

 

 

Nasi Partnerzy

logo