Pomiar tlenku azotu w wydychanym powietrzu

Poradnia alergologiczna Polmedic jako jedyna placówka w Radomiu posiada aparat do pomiaru stężenia tlenu azotu w powietrzu wydychanym (FENO). Jest to nowoczesne, nieinwazyjne i skuteczne badanie, będące czułym wskaźnikiem procesu zapalnego układu oddechowego w przebiegu astmy oskrzelowej. FENO umożliwia rozpoznanie astmy oskrzelowej na tle alergicznym ze skutecznością ponad 80%. Ze względu na 3-krotnie większe ryzyko rozwoju astmy oskrzelowej w przebiegu alergicznego nieżytu nosa (ANN), FENO służy również do oceny ryzyka wystąpienia astmy współistniejącej z ANN.

Badanie to szczególnie przydatne jest w monitorowaniu leczenia steroidami wziewnymi. Pozwala ustalić:

- czy podawane przez pacjenta objawy wynikają z nasilenia zapalenia alergicznego w drogach oddechowych
- czy pacjent przyjmuje leki i przestrzega zaleceń oraz czy stosuje prawidłową technikę inhalacji
- czy podawane przez pacjenta objawy są wynikiem nasilenia ekspozycji na alergen

Badania naukowe wykazują, że pomiar FENO pozwala przewidzieć ryzyko nawrotu objawów astmy w okresie remisji klinicznej i umożliwia śledzenie zmian przebiegu zapalenia alergicznego. Pomiary FENO wykazują wyższość nad konwencjonalnymi testami monitorującymi stan zapalny układu oddechowego ze względu na szybkość reakcji na włączenie leczenia oraz zaostrzenie choroby.
Należy jednak pamiętać, że pomiar FENO należy interpretować indywidualnie u każdego pacjenta. Np. wykazanie prawidłowych wartości FENO nie wyklucza rozpoznania astmy, zwłaszcza niealergicznej.

To cenne diagnostycznie badanie nie jest jeszcze świadczeniem gwarantowanym przez Ministerstwo Zdrowia i dlatego nie jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jego cena wynosi 70 zł.

 

Jak się przygotować do badania:


- nie jedz i nie pij na 1 godz. przed badaniem
- nie pal papierosów

 

Nasi Partnerzy

logo