Spirometria

Spirometria
Badanie spirometryczne to najważniejsze z badań czynnościowych układu oddechowego. Podczas spirometrii ocenia się objętość powietrza wydychanego i wdychanego do płuc. Badanie polega na oddychaniu przez ustnik aparatu (spirometru). Badanie wykonuje się w pozycji siedzącej, powtarzając je kilkakrotnie w celu zwiększenia wiarygodności wyników.

Odpowiednie przygotowanie pozwoli otrzymać w pełni wartościowy wynik badania, dlatego zapoznaj się z jego zasadami.

Zasady przygotowania pacjenta do badania spirometrycznego

- nie należy palić tytoniu przed badaniem (min. 2h)
- nie należy wykonywać intensywnego wysiłku fizycznego przez 30 minut przed badaniem
- ubranie nie powinno ograniczać ruchów w obrębie klatki piersiowej i brzucha
- nie należy spożywać obfitych posiłków 2 godziny przed badaniem
- jeżeli będzie wykonywana spirometria z próbą odwracalności obturacji, należy w miarę możliwości unikać przyjmowania leków rozkurczających oskrzela

Przeciwwskazania do badania

- tętniaki aorty i tętnic mózgowych
- przebyte odwarstwienie siatkówki lub niedawna operacja okulistyczna
- krwioplucie
- odma opłucnowa
- świeży zawał serca i udar mózgu

Spirometria z próbą odwracalności obturacji

Badanie to polega na powtórzeniu spirometrii po podaniu leku rozkurczającego oskrzela. Na początku badania wykonywana jest spirometria. Następnie pacjent inhaluje określoną przez pielęgniarkę ilość leku rozkurczającego oskrzela. Po odczekaniu odpowiedniego czasu (15-20 minut) koniecznego do pełnego zadziałania przyjętego leku, powtarza się spirometrię.

Przygotowanie do badania jest takie samo, jak w przypadku zwykłej spirometrii. Dodatkowo, jeśli pacjent stosuje leki rozkurczające oskrzela, powinien odstawić je odpowiednio wcześniej.

Nasi Partnerzy

logo