Testy alergologiczne

Punktowe testy skórne (PTS)

Podstawą współczesnej praktycznej diagnostyki chorób alergicznych są testy skórne z wystandaryzowanymi wyciągami alergenów. Punktowe testy skóry są badaniem referencyjnym w wykrywaniu uczuleń IgE-zależnych, co ma podstawowe znaczenie w diagnostyce chorób atopowych. Punktowe testy skórne wykonuje się w celu potwierdzenia czynnika wywołującego reakcje alergiczne u pacjenta. Pielęgniarka nanosi na przedramię niewielkie krople zawiesiny zawierającej alergeny. Następnie delikatnie nakłuwa naskórek przy pomocy jednorazowych lancetów. Po nakłuciu niewielka ilość roztworu dostaje się pod naskórek, który w przypadku uczulenia spowoduje pojawienie się bąbli i zaczerwienienia.

Po 20 minutach dokonuje się odczytu wyników, czyli mierzy się średnicę bąbli. Wyniki zapisywane są w Karcie Testów Skórnych. Pacjent otrzymuje jeden egzemplarz.

Po wykonaniu testów pacjent konsultowany jest przez lekarza alergologa lub innego kierującego, który omawia wyniki i ustala dalsze leczenie.

Do punktowych testów skórnych kwalifikuje pacjenta lekarz alergolog. Przeciwwskazania: epizod anafilaksji, ostra choroba infekcyjna, zaostrzenie choroby alergicznej, stosowane miejscowe kortykosterydy (czas odstawienia 3 tygodnie).

Gdy wykonanie punktowych testów skórnych jest niemożliwe, jako uzupełnienie diagnostyki alergologicznej stosuje się badanie alergenów swoistych IgE w surowicy. Wartość diagnostyczna tego badania jest podobna, jak w przypadku punktowych testów skórnych.

 

Naskórkowe testy płatkowe (NTP)

Test płatkowy (ang. patch test) jest najbardziej uznaną metodą diagnostyki alergii kontaktowej (wyprysku kontaktowego i chorób pokrewnych). Polega na nałożeniu na skórę (za pomocą specjalnych przylepców) niewielkich ilości substancji testowych (haptenów). Dawka haptenu jest ściśle określona, podobnie jak czas kontaktu ze skórą oraz czas kolejnych odczytów. Jeżeli badana osoba jest uczulona na konkretną substancję, to w miejscu jej podania pojawia się w określonym czasie reakcja skórna (zaczerwienienie, naciek, swędzenie). Na podstawie wyglądu tego odczynu, lekarz specjalista może wnioskować o obecności uczulenia, jego nasileniu, a także o znaczeniu konkretnej substancji dla choroby pacjenta. Testy płatkowe są uznawane za najważniejsze badanie w rozpoznawaniu alergii kontaktowej.

>> Więcej o zasadach przygotowania do badania czytaj tu

Nasi Partnerzy

logo