Diagnostyka kardiologiczna

EKG spoczynkowe

Postępowanie diagnostyczne rejestrujące elektryczną aktywność serca przy pomocy elektrod zamocowanych na skórze klatki piersiowej pacjenta. Badanie EKG pozwala na ocenę rytmu i częstości pracy serca oraz umożliwia wykrycie uszkodzenia mięśnia sercowego u osób, które przeszły lub właśnie przechodzą zawał serca. Na podstawie zapisu EKG można również ocenić wielkość komór serca.

EKG wysiłkowe

W pracowni testów wysiłkowych przeprowadza się diagnostykę opierającą się na ocenie wydolności fizycznej organizmu. Badanie to zmuszając organizm do zwiększonej pracy ,przy jednoczesnym monitorowaniu zapisu EKG i kontroli ciśnienia tętniczego krwi, pozwala ocenić wydolność układu krążenia. Jest pomocne w rozpoznaniu i ocenie skuteczności leczenia choroby wieńcowej. Badany Pacjent powinien być poddany wstępnej ocenie kardiologicznej przez wykonującego próbę wysiłkową lekarza. W przypadku kiedy nie posiada on żadnej dokumentacji powinien przedstawić wynik badania EKG .

Bezpośrednio przed testem wysiłkowym pacjent nie powinien:
-palić papierosów,
-spożywać posiłku (co najmniej 2 godziny po posiłku)
-pić mocnej kawy czy herbaty
Dotychczas przyjmowane leki należy przyjąć lub odstawić zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego na badanie

Holter EKG

Badanie to polega na 24 godzinny monitorowaniu rytmu serca poprzez elektrody przymocowane do klatki piersiowej badanego podczas wykonywania codziennych czynności. Dane z pomiarów zostają zapisane na nośniku pamięci stanowiącym nieodłączny element urządzenia.

Aby zapewnić odpowiednią przyczepność elektrod, zaleca się, aby Panowie usunęli owłosienie z klatki piersiowej. W dniu badania należy normalnie zażyć wszystkie przyjmowane leki. Zaleca się założenie luźnej, niekrępującej ruchów odzieży. Po upływie doby, należy oddać urządzenie do poradni kardiologicznej.

Holter ciśnieniowy

To nowoczesny, automatyczny, 24 godzinny pomiar ciśnienia tętniczego krwi. Pacjent, który zostaje poddany badaniu nosi na ramieniu specjalny mankiet, który co 15 min napompowuje się i dokonuje pomiaru ciśnienia. Dane pomiarowe zostają zapisane na nośniku stanowiącym nieodłączny element urządzenia.

Do badania nie trzeba się specjalnie przygotowywać. W dniu badania należy normalnie zażyć wszystkie przyjmowane leki. Zaleca się założenie luźnej, niekrępującej ruchów odzieży. Po upływie doby, należy oddać urządzenie do poradni kardiologicznej. założony.

ECHO serca

Echo serca (echo kardiogram) to postępowanie diagnostyczne polegające na badaniu struktur i ruchów serca. Jest to badanie ultrasonograficzne mięśnia sercowego wykorzystujące ultradźwięki znajdujące się poza progiem słyszalności ucha ludzkiego. Przeprowadza się je w celu oceny budowy i działania zastawek serca, pomiaru wielkości i pracy komór serca oraz diagnostyki wad serca czy nowotworów mięśnia sercowego. Pozwala również zdiagnozować obecność płynu (np. krwi) w worku osierdziowym (worku otaczającym serce).

Sprawdź Karty Podarunkowe Polmedic - Zdrowe Serce i Zdrowe Serce Plus

 

Nasi Partnerzy

logo