ZASADY PRZYGOTOWANIA

Tomografia komputerowa (TK, CT) 

- Osoby poniżej 18-go roku życia zgłaszają się na badanie z rodzicem lub opiekunem prawnym.

- Na 6 godzin przed badaniem pacjent powinien pozostać zez jedzenia, w tym czasie wskazane jest wypicie wody niegazowanej (1,5-2 litry).

- Osoby stale przyjmujące leki powinny je zażyć w dniu badania o zwykłej porze.

- Pacjentom zażywającym metforminę (Formetic, Glucophage, Metfogamma, Metformax, Metifor, Siofor, Metforatio), zaleca się konsultację z lekarzem prowadzącym w celu ewentualnego odstawienia leku przed badaniem.

- Do badania należy ubrać się w wygodną odzież bez metalowych dodatków (guziki, paski, itp.) Należy zdjąć biżuterię, okulary, aparaty słuchowe, protezy zębowe, spinki do włosów.

- Na ok. 20 minut przed umówionym badaniem należy zgłosić się do Rejestracji POLMEDIC, uiścić opłatę a następnie przejść do Pracowni TK w celu wypełnienia ankiety medycznej.

- Po badaniu z kontrastem zalecane jest spożycie większej ilości płynów (ok. 2,5 litra), aby przyspieszyć wydalenie środka kontrastowego.

 

Rezonans magnetyczny (MR, MRI)

- Osoby poniżej 18-go roku życia zgłaszają się na badanie z rodzicem lub opiekunem prawnym.

- Na 2 godziny przed badaniem pacjent powinien pozostać zez jedzenia, w tym czasie wskazane jest wypicie wody niegazowanej (1,5-2 litry).

- Osoby stale przyjmujące leki powinny je zażyć w dniu badania o zwykłej porze.

- Osoby wykonujące badanie MR proszone są o zmycie makijażu.

- Osoby ze wszczepionymi metalicznymi lub elektronicznymi ciałami obcymi (np. portami, implantami, rozrusznikami, endoprotezami czy neurostymulatorami) są zobowiązane poinformować o tym fakcie podczas zapisu lub skontaktować się z lekarzem w Pracowni MR. Osoby te zobowiązane są do zgłoszenia się na badanie z zaświadczeniem lub innym dokumentem potwierdzającym brak przeciwwskazań do badania MR w polu magnetycznym 1,5 Tesli.

- Na ok. 20 minut przed umówionym badaniem należy zgłosić się do Rejestracji POLMEDIC, uiścić opłatę a następnie przejść do Pracowni MR w celu wypełnienia ankiety medycznej

- Po badaniu z kontrastem zalecane jest spożycie większej ilości płynów (ok. 2,5 litra), aby przyspieszyć wydalenie środka kontrastowego.

 

Na badanie TK i MR należy zabrać:

- Dokument tożsamości ze zdjęciem

- Wypełnioną ankietę medyczną TK lub ankietę medyczną MR.

- Kserokopię posiadanej dokumentacji medycznej z wynikami dotychczasowych badań (płyty CD, klisze, wypisy ze szpitala)

- Wynik badania poziomu kreatyniny we krwi (ważny 7 dni). Jeśli Pacjent nie ma takiego badania, może je wykonać w laboratorium szpitalnym (cena 4 zł, czas oczekiwania na wynik to 1-2 h)

- Zatyczki do uszu (do badania MR)

 

W przypadku rezygnacji lub braku możliwości zgłoszenia się w wyznaczonym terminie na badanie pacjent zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować rejestrację POLMEDIC osobiście lub telefonicznie pod nr 48 386 90 60.

 

Nasi Partnerzy

logo