ZAKRES BADAŃ

Jeśli chcesz skorzystać jednorazowo z naszych usług:

1. Skontaktuj się z koordynatorem telefonicznie lub mailowo – omówienie ścieżki realizacji skierowania lub przyjdź osobiście w celu rejestracji od poniedziałku do piątku od godz. 7.30
2. Prześlij skierowanie od pracodawcy na badanie (faxem lub mailowo)
3. Odwiedź nasza placówkę w terminie wskazanym przez koordynatora
4. Odbierz orzeczenie – 1 egzemplarz dla Pracownika, 1 egzemplarz dla Pracodawcy

Do Poradni Medycyny Pracy zaprasza zespół wykwalifikowanych lekarzy specjalistow medycyny pracy, laryngologów, okulistów, neurologów i psychologów klinicznych.

Badanie wstępne, które wykonuje się dla:
starających się o pracę i nowych Pracowników przed rozpoczęciem pracy,
wszystkich Pracowników po zmianie stanowiska pracy, na którym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe warunki,
Pracowników, jeżeli zmienił się charakter stanowiska pracy i w związku z tym pojawiły się nowe czynniki szkodliwe

Dzieki prowadzonym zmianom osoby przyjmowane do pracy u nowego pracodawcy nie musza wykonywac wstepnych badan lekarskich, jesli posiadaja aktualne orzeczenie uzyskane na podstawie orzeczenia wydanego przez poprzedniego pracodawce (orzeczenie musi stwierdzac brak przeciwskazan do pracy w warunkach odpowiadajacych warunkom wystepujacym na nowym stanowisku pracy).

Badanie okresowe, które wykonuje się dla:
- wszystkich Pracowników wykonujących prace na danym stanowisku, dla których kończy się ważność wcześniej wydanego zaświadczenia. Badanie wykonujemy przed zakończeniem ważności tego zaświadczenia.

Badania okresowe wykonuję się z różną częstotliwością, zależą przede wszystkim od rodzaju wykonywanej pracy.

Badanie okresowe wydawane w zwiazku z pogorszeniem stanu zdrowia w tym wzroku,
które wykonuje sie dla:

- Pracowników wykonujacych prace na danym stanowisku, ktore posiadaja wazne orzeczenia lekarskie dopuszczajace do pracy, ale zglosily pracodawcy pogorszenie stanu zdrowia, ktore uniemozliwia wykonanie dotychczasowej pracy.

Badanie kontrolne, które wykonuje się dla:
- wszystkich Pracowników, którzy byli na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Pracownicy Ci obowiązani są poddać się badaniom w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego przed ponownym podjęciem pracy.

Badanie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych z wydaniem orzeczenia lub wpisem do książeczki (książeczka SANEPID), które wykonuje się dla wszystkich Pracowników mających kontakt z żywnością oraz nauczycieli, opiekunow osridkow wychowawczych

BADANIA KIEROWCÓW - badania do prawa jazdy wszystkich kategorii

Badania, popularnie nazywane badaniem kierowców, obejmują:
- badanie lekarskie (specjalistyczne i diagnostyczne)- wykonywane przez lekarza Medycyny Pracy oraz specjalistow z zakresu okulistyki i neurologii
- badania laboratoryjne - poziom glukozy we krwi
- badanie psychologiczne – wykonywane przez uprawnionego psychologa.

Badaniom tym podlegają Pracownicy kierujacy pojazdem sluzbowym lub prywatnym (osobowym do 3,5T) do celów służbowych lub wykonujący prace na stanowiskach:

a) kierowców – kat. B, C,
b) operatorów wózków widłowych,
c) obsługi i konserwacji dźwigów,
d) i innych podobnych wymagających szczególnej sprawności psychoruchowej.

BADANIA WYSOKOŚCIOWE

Badaniom podlegają Pracownicy wykonujący pracę na wysokościach, w szczególności:
a) operatorzy dźwigów,
b) operatorzy koparek,
c) operatorzy suwnic,
d) operatorzy wózków, itd.
e) i innych podobnych wymagających szczególnej sprawności psychoruchowej.

W szczególności zaświadczenie lekarskie zawiera informacje stwierdzające:

- brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy
lub
- przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy.

 

Nasi Partnerzy

logo