EEG Biofeedback

EEG Biofeedback to naukowa metoda usprawniająca pracę mózgu. W trakcie treningu pacjent uczy się świadomego sterowania procesem wytwarzania fal mózgowych, doświadcza w jaki sposób mózg reaguje w różnych sytuacjach i uczy się kontroli nad nim.

Przebieg treningu

Trening prowadzony jest przed doświadczonego terapeutę przy współpracy lekarza neurologa. Do głowy pacjenta podłączane są elektrody, które odbierają amplitudę i częstotliwość fal mózgowych. Komputer odczytuje aktualny stan umysłu badanego, a następnie przedstawia go w postaci graficznej - gry komputerowej. Pacjent obserwuje grę na własnym ekranie i kieruje nią wyłącznie za pomocą pracy swojego umysłu. Mózg stopniowo reaguje na motywacyjne nagrody proponowane przez komputer, ucząc się stopniowo odpowiednich częstotliwości fal mózgowych. Pozwala to na lepsze skupienie i przebywanie w stanie podwyższonej uwagi.

NOWOŚĆ: treningi w Polmedic prowadzone są z wykorzystaniem najnowocześniejszego w swojej klasie urządzenia Procom 2 Infiniti z oprogramowaniem BioGraph Infiniti produkowanego przez lidera w tej dziedzinie - kanadyjską  firmę Thought Technology, której wyłącznym przedstawicielem w Polsce jest Biomed- Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii z Wrocławia.

Intensywność treningów

Standardowy trening obejmuje 1-2 serie, składające się z dziesięciu cotygodniowych treningów. U osób z problemami neurologicznymi kuracja wymaga dłuższego okresy stosowania i musi być poprzedzona konsultacją neurologiczną.

Dla kogo EEG Biofeedback

Z treningów mogą korzystać dorośli, młodzież i dzieci, zarówno zdrowi jak i z zaburzeniami psychosomatycznymi i neurologicznymi. Są to w szczególności:

1. Osoby zdrowe:uczące się, które chcą poprawić koncentrację, szybkość myślenia i pamięć
2. Osoby z zaburzeniami psychosomatycznymi tj: zaburzenia uwagi i koncentracji, nadpobudliwość psychoruchowa i nadmierna agresja (zespoły ADHD, ADD), problemy szkolne (dysleksja, dysgrafia); migrena, zaburzenia snu, bulimia, anoreksja
3. Osoby z chorobami neurologicznymi: dziecięce porażenie mózgowe, uraz czaszki, udar mózgu, autyzm, padaczka

Efekty

Poprawa koncentracji i uwagi
Poprawa szybkości myślenia, kreatywności, pamięci
Polepszenie nastroju i samooceny
Należy pamiętać, że terapia nie zastępuje leczenie farmakologicznego, a jest jej skutecznym uzupełnieniem.

QEEG

QEEG to badanie poprzedzające trening EEG Biofeedback. W jego trakcie wykonywany jest ilościowy zapis EEG.
W Polmedic wykonuje je p. Miłosz Garczarek, założyciel i właściciel wrocławskiej firmy Potential.


Zajmuje się diagnostyką neuropsychologiczną, diagnostyką QEEG/ERP, prowadzi również szkolenia z powyższych metod. Dzięki swojej naturalnej otwartości i budowaniu przyjaznej atmosfery nawiązuje świetny kontakt z naszymi Pacjentami. Regularnie odwiedza Polmedic w placówce przy ul. Okulickiego 76, gdzie mieści się poradnia EEG Biofeedback.

Pracownia EEG Biofeedback Polmedic
ul. Okulickiego 76, Radom
T: 48 344 86 04

 

 

Nasi Partnerzy

logo